Политика за защита на данните


Он-лайн Политика за защита на данните на  „АЛФА ЛАЙТ“ ООД , с ЕИК 130972454 и адрес: гр.София, ул. БЕЛОМОРСКИ ПРОХОД No 50, бл. 1,. „АЛФА ЛАЙТ“ ООД е Администратор на Вашите лични данни получени през този сайт! Можете да се свържете с нас и управителя г-n В.Шаламанов по телефон на: +359 02/ 868 38 56 или чрез имейл на privacy@alfalightbg.com, където можете да зададете Вашите въпроси, свързани със  защитата на личните данни!

„АЛФА ЛАЙТ“ ООД зачита Вашите лични данни. Ние като администратор на лични данни събираме и обработваме определена информация за физически лица. С настоящата политика искаме да Ви информираме как ползваме Вашите лични данни и за какво тази информация ни е необходима. Тази политика за защита на данните е достъпна в долната част на всяка страница на този сайт.